10 Συνηθισμένα λάθη κατά την επισκευή ενισχυτή ήχου

Δεν είναι λίγες φορές που παραλαμβάνετε τον ενισχυτή σας από το εργαστήριο όπου επισκευάζεται και μέσα σε λίγες ημέρες ή εβδομάδες χαλάει ξανά. Ομολογουμένως, δεν είναι ωραίο συναίσθημα!
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
χαλασμένος ενισχυτής για επισκευή

1. Επισκευή της προφανούς βλάβης χωρίς περαιτέρω διερεύνηση

Προκειμένου να επισκευάσουμε μια βλάβη πρέπει να βρούμε την αιτία που την προκάλεσε. Γερασμένα ανταλλακτικά, αστοχία υλικού, εξωγενείς παράγοντες (λάθος επιλογή ηχείου, λάθος οδήγηση ενισχυτή, κακή πηγή οδήγησης, υγρασία, ανεπαρκής αερισμός, κακή γείωση/πρίζα).

Όταν η επισκευή ενισχυτή προχωρά χωρίς η αιτία που προκάλεσε τη βλάβη να είναι γνωστή, αυτό συνιστά την επανεμφάνιση του προβλήματος πολύ σύντομα από την ίδια συνήθως αιτία.

επισκευή ενισχυτή κιθάρας

2. Χρήση αντίστοιχων ανταλλακτικών αλλά χωρίς αντικατάσταση πλήρους σειράς

Κάποια τρανζίστορ χρειάζονται να είναι απολύτως ίδια, κατασκευασμένα στο ίδιο εργοστάσιο, την ίδια ημέρα προκειμένου να συνεργαστούν αρμονικά και με διάρκεια.

Σε αντίθετη περίπτωση ο χρόνος ζωής των τρανζίστορ ελαττώνεται δραματικά με συνέπεια την επανάληψη της βλάβης σε πολύ σύντομο χρόνο.

Στα σημεία που το ρεύμα που διαρρέει τα τρανζίστορ είναι αυξημένο, η ομοιότητα της πλήρους σειράς είναι απαραίτητη.

3. Ελλιπής πληροφορία από τον ίδιο τον πελάτη

Προκειμένου να ωραιοποιήσει κάποια κατάσταση ο πελάτης δεν δίνει την πλήρη περιγραφή των συνθηκών που δημιούργησαν το πρόβλημα.

Αυτό σημαίνει ότι η αναζήτηση της βλάβης μπορεί να ξεκινήσει προς τη λανθασμένη κατεύθυνση, ακόμη και να οδηγηθούμε σε λανθασμένα συμπεράσματα. Πολλές φορές μάλιστα ο εξωγενής παράγοντας που προκαλεί τη βλάβη μπορεί να παραμένει σε ισχύ και να δημιουργεί εκ νέου το πρόβλημα.

4. Φθορά στην πλακέτα του κυκλώματος

Η χρήση του ενισχυτή και περισσότερο η βλάβη μπορεί να έχουν προκαλέσει υπερθερμάνσεις ή διαβρώσεις στην πλακέτα του κυκλώματος οι οποίες είναι απαραίτητο να επισκευαστούν προκειμένου η επισκευή ενισχυτή να είναι αξιόπιστη.

Η διαδικασία αυτή απαιτεί σχολαστικό έλεγχο της κατάστασης της πλακέτας και η παράλειψη του ελέγχου μπορεί να επαναφέρει την ίδια βλάβη ή κάποια νέα.

5. Πρόβλημα στο σύστημα ψύξης/αερισμού

Το σύστημα αερισμού της συσκευής θα πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία τυχόν ανεμιστήρων και η ομαλή ροή του αέρα από τα σημεία που έχει σχεδιαστεί.

Η λειτουργία χωρίς άσκοπες υπερθερμάνσεις θα εξασφαλίσει την μακροβιότερη λειτουργία του μηχανήματος και στοιχίζει λιγότερο από μια επισκευή ενισχυτή που θα προκαλέσει η αμέλεια του.

6. Παλαίωση αναλώσιμων εξαρτημάτων

Ορισμένα εξαρτήματα ηλεκτρονικών συσκευών έχουν ημερομηνία λήξης. Πρώτο και καλύτερο από αυτά είναι οι ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές. Η διάρκεια λειτουργίας τους ορίζεται επίσημα από 5 μέχρι 10 χρόνια.

Οπότε η αντικατάσταση τους θεωρείται αναγέννηση για τον ενισχυτή. Η μη αντικατάσταση τους σημαίνει επιβάρυνση της ομαλής λειτουργίας του ενισχυτή λόγω αυξημένης κυμάτωσης στις τάσεις τροφοδοσίας και οδηγεί σε εκτός ορίων συνθήκες που συνεπάγονται υπερθερμάνσεις, παραμορφώσεις ή και καταστροφή του κυκλώματος.

7. Πρόχειρες λύσεις

Πολλές φορές οι ενισχυτές παρουσιάζουν θόρυβο όταν κινούμε τα χειριστήρια τους(ποτενσιόμετρο στάθμης/έντασης, διακόπτες, λοιπά περιστροφικά ρυθμιστικά).

Συνήθως, το πρόβλημα οφείλεται σε κακές επαφές!

Μετά από επισκευές που αφορούν σχετικούς θορύβους και δυσλειτουργίες, συχνά διαπιστώνουμε ότι το πρόβλημα σύντομα επανέρχεται. Αυτό σημαίνει εσφαλμένη εκτίμηση της κατάστασης λειτουργίας διακοπτών και ποτενσιομέτρων καθώς κάποιες φορές δεν επιδέχονται αξιόπιστου καθαρισμού και λίπανσης οπότε η αντικατάσταση είναι η μόνη λύση.

8. Ανεπαρκής δοκιμή ενισχυτή.

Ο ενισχυτής χρειάζεται εκτεταμένη δοκιμή προτού παραδοθεί στον πελάτη.

Η δοκιμή αυτή περιλαμβάνει τον έλεγχο συνθηκών λειτουργίας από πλευράς θερμοκρασίας, παραμόρφωσης και σταθερότητας τάσεων.

Ο έλεγχος του Bias του ενισχυτή είναι ο θεμέλιος λίθος της καλής λειτουργίας του, αυτό σημαίνει ότι η θερμοκρασίες λειτουργίας είναι οι προβλεπόμενες και το ρεύμα που διαρρέει τα τρανζίστορ εξόδου είναι το επιτρεπτό.

Ο έλεγχος του Bias γίνεται σε τρείς φάσεις: η πρώτη φάση είναι όταν ο ενισχυτής είναι κρύος, η δεύτερη φάση είναι μετά από 10-15 λεπτά (βάσει κατασκευαστή) και η τρίτη φάση είναι σε μισή ώρα. Σε αυτές τις τρείς φάσεις μετράμε το Bias και ρυθμίζουμε τη συμμετρία των καναλιών του ενισχυτή.

Έτσι ελέγχουμε για τυχόν αστοχίες επιπλέον υλικών από αυτά που είχαν καταστραφεί αρχικά και επιτυγχάνουμε μακροβιότερη επισκευή του ενισχυτή.

ήχο ψηφιακό, επισκευή ενισχυτή

9. Ψυχρές κολλήσεις στο κύκλωμα

Η ψυχρή κόλληση είναι ο πιο ύπουλος εχθρός της επισκευής.

Μια ψυχρή κόλληση μπορεί να δημιουργήσει δυσλειτουργίες και καταστροφές υλικών όντας η γενεσιουργός αιτία μιας σοβαρής βλάβης.

Επισκευάζοντας τον ενισχυτή αμελώντας τον έλεγχο για ψυχρές κολλήσεις(οπτικός-λειτουργικός) οδηγούμαστε σε επανάληψη της βλάβης με πολύ μεγάλες πιθανότητες.

10. Έλλειψη εξειδίκευσης σε επισκευή ενισχυτή

Έκτος από τα τρανζίστορ στους ενισχυτές και προενισχυτές, υπάρχουν και λυχνίες με πολλούς θερμούς φίλους. Οι βλάβες στους λαμπάτους ενισχυτές μπορεί να είναι διαφορετικής φύσης από ότι σε ένα ενισχυτή με πλακέτα και σύγχρονα υλικά (όχι πως στους λαμπάτους δεν υπάρχουν σύγχρονα υλικά που μάλιστα η ποιότητα τους είναι πρωταρχικής σημασίας).

Η ελλιπής επισκευή ενισχυτή με λάμπες μπορεί να οφείλεται σε λεπτομέρειες. Οι λαμπάτοι ενισχυτές λειτουργούν σε υψηλότερες θερμοκρασίες και δεν φέρουν ψύκτρες.

Οι μετασχηματιστές τους απαιτούν επισταμένο έλεγχο καθώς είναι πηγή προβλημάτων, ειδικότερα όταν είναι κλειστού τύπου. Η εσωτερική καλωδίωση και η μηχανική συμπεριφορά όπως και οι κολλήσεις στις βάσεις των λυχνιών είναι άλλο ένα τρωτό σημείο.

Αν η επισκευή γίνει από μη καταρτισμένο τεχνικό η πιθανότητα επανεμφάνισης της βλάβης είναι μεγάλη.

Συμπέρασμα

Οι ενισχυτές όπως και οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν πεπερασμένη διάρκεια ζωής, και μπορούμε να την παρατείνουμε μόνο με τη φροντίδα μας και καλή συντήρηση. Για εκτίμηση της κατάστασης της δικής σας αγαπημένης συσκευής επικοινωνήστε μαζί μας.

FAQ

Κάθε πότε χρειάζεται επισκευή ο ενισχυτής μου;

Η συνηθισμένη διάρκεια ζωής ενός ενισχυτή είναι από 12 έως 20 χρόνια. Μέσα σε αυτό το διάστημα καλό είναι να έχετε προχωρήσει σε έλεγχο και συντήρηση της συσκευής.

Που θα μπορούσα να επισκευάσω τον ενισχυτή μου;

Εάν ο ενισχυτής είναι εντός εγγύησης θα μπορούσατε να τον επισκευάσετε στις εκάστοτε αντιπροσωπείες, ώστε να διατηρήσετε την εγγύηση. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορείτε να εμπιστευτείτε εταιρίες που εξειδικεύονται στην επισκευή αντίστοιχων συσκευών.

Υπάρχει εγγύηση καλής λειτουργίας;

Όλοι οι επώνυμοι ενισχυτές καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο συνεχίζει να υφίσταται εφόσον δεν υπάρχει παρέμβαση στη συσκευή πέρα από τον αντιπρόσωπο.

Υπάρχει εγγύση καλής λειτουργίας μετά από επισκευή;

Στην Elegant Asymmetry καλύπτουμε με εγγύηση καλής λειτουργίας μόνο τα μέρη του ενισχυτή που έχουμε επισκευάσει.

Μοιραστείτε το άρθρο στα Social

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Εγγραφείτε στο newsletter μας