Ρύθμιση φάσης σε ένα ηχητικό σύστημα με subwoofer (phase correction)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
όφελος από ρύθμιση φάσης

Πρόλογος

Τα σύγχρονα ηχητικά συστήματα σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό περιλαμβάνουν υπογούφερ (subwoofer) προκειμένου να αναπαράξουν μεγαλύτερο εύρος ή περισσότερη έκταση χαμηλών συχνοτήτων. Έτσι το ηχητικό σύστημα με subwoofer χωρίζεται στη ζώνη των πολύ χαμηλών συχνοτήτων και τη ζώνη που αφορά το υπόλοιπο ηχητικό φάσμα (δορυφόρος). Μπορούμε να σχεδιάσουμε συστήματα με περισσότερες ζώνες αλλά αυτό δεν αφορά το παρόν άρθρο. Ο διαχωρισμός των συχνοτήτων μπορεί να γίνει με παθητικό τρόπο, δηλαδή με κάποιο παραδοσιακό crossover, ή με ενεργό τρόπο, χρησιμοποιώντας ενεργό crossover ή κάποια μηχανή dsp (digital signal processing). Πριν αναφερθούμε στη ρύθμιση φάσης, ας γνωρίσουμε τα crossovers.

 Παθητικό crossover:

Το παθητικό crossover μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουμε κλίση αποκοπής συχνοτήτων (db/oct) ανά 6db και φάση αποκοπής σε υποδιαστήματα των 90 μοιρών. Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις φάσης μεταξύ subwoofer και δορυφόρου, μπορούν να γίνουν μόνο με μηχανικό τρόπο αν χρειαστεί, πρακτικά δηλαδή χρειάζεται να μετακινήσουμε τα μεγάφωνα φυσικά στο χώρο, σε σχέση με τη θέση ακρόασης. Το παθητικό crossover βρίσκεται συνήθως μέσα στο ηχείο και η αλλαγή στα χαρακτηριστικά του χρειάζεται μεγάλη διαδικασία.

Ενεργό crossover:

Το ενεργό crossover δίνει πολύ περισσότερες δυνατότητες και ευκολίες. Η κλίση και η φάση του crossover μας, αλλάζει με το πάτημα ενός κουμπιού, και μπορούμε πλασματικά να μετακινήσουμε τα μεγάφωνα μας στο χώρο χωρίς να τα αγγίξουμε χρησιμοποιώντας delay. Η παραμόρφωση του ενεργού crossover είναι πολύ χαμηλή σε σύγκριση με το παθητικό και έτσι υπερτερεί έναντι του παθητικού, εξαιρώντας μόνο κάποιες εξωτικές και πολύ ακριβές κατασκευές παθητικών. Στον επαγγελματικό ήχο τα ενεργά crossovers και οι μηχανές dsp είναι η προτιμότερη λύση σε κάθε περίπτωση και πολλοί κατασκευαστές κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση.

Είναι σημαντική η ρύθμιση φάσης (phase correction); :

Έχοντας στη διάθεσή μας μια καλή συσκευή dsp μπορούμε να φέρουμε το ηχητικό μας σύστημα «σε φαση», δηλαδή ο ήχος από όλα τα μεγάφωνα που το απαρτίζουν θα φτάνει στα αυτιά μας συγχρονισμένα. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Σε οποιαδήποτε περίπτωση που υπάρχει καθυστέρηση κάποιου μεγαφώνου σχετικά με κάποιο άλλο, θα προκύπτει ακύρωση συχνοτήτων (comb filtering) με πολύ δυσμενείς συνέπειες στην απόδοση του συστήματος μας. Η ακύρωση προκύπτει για κάποια δεδομένη συχνότητα όταν η κορύφωση της κυμάτωσης ενός μεγαφώνου συμπίπτει με την ύφεση κάποιου άλλου την ίδια χρονική στιγμή. Το άθροισμα των κυματώσεων θα δίνει μηδενικές τιμές και η συγκεκριμένη συχνότητα θα είναι μη ακουστή. Η συχνότητες που επηρεάζονται εξαρτώνται από τη χρονική διαφορά που υπάρχει μεταξύ των μεγαφώνων. Οι χαμηλές συχνότητες με τα μεγάλα μήκη κύματος που έχουν, επηρεάζονται περισσότερο από μεγάλες χρονικές διάφορες και όσο μετακινούμαστε σε υψηλότερες συχνότητες του φάσματος οι χρονικές διάφορες γίνονται πιο μικρές. Αυτό σημαίνει ότι το να φέρουμε 2 μεγάφωνα χαμηλών συχνοτήτων σε φάση είναι πιο απλό από το να φέρουμε 2 μεγάφωνα υψηλών συχνοτήτων (tweeter) σε φάση. Η ανθρώπινη αντίληψη του ήχου είναι ευτυχώς πιο ευαίσθητη σε θέματα φάσης όσο περισσότερο κινούμαστε προς τις χαμηλότερες συχνότητες, πράγμα που σημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε διορθώνοντας την χαμηλότερη περιοχή.

Για την επιθυμητή διόρθωση φάσης υπάρχουν τέσσερις μέθοδοι που θα περιγράψουμε :

 1. Ακουστική μέθοδος χωρίς dsp
 2. Ακουστική μέθοδος
 3. Μέθοδος rta
 4. Χρήση προηγμένου λογισμικού

Ακουστική μέθοδος χωρίς dsp :

Για την εφαρμογή της ακουστικής μεθόδου σε περίπτωση που δεν έχουμε dsp, τα εργαλεία μας είναι μηχανικής κυρίως φύσης.

 Ο πιο ασφαλής μηχανικός τρόπος να συγχρονίσουμε τη φάση των μεγαφώνων μας είναι να τα φέρουμε όλα στην ίδια απόσταση από τη θέση ακρόασης έχοντας τη σωστή πολικότητα σύνδεσης.

Επειδή αυτό δεν είναι συχνά εφικτό λόγω της διαμόρφωσης του χώρου αλλά και επειδή πολλοί ακροατές προτιμούν τις απόλυτες στάθμες και μετακινούν το subwoofer κοντά τους ή σε θέσεις που ευνοεί το δωμάτιο, η παρακάτω μέθοδος εύρεσης φάσης χρειάζεται να εφαρμοστεί. Για διευκόλυνση θα χρειαστούμε γεννήτρια ημιτονοειδών συχνοτήτων. Το ρόλο της γεννήτριας αν δεν έχουμε ανάλογη συσκευή, μπορεί να παίξει το κινητό μας ή το laptop με την σχετική εφαρμογή (διαθέσιμες στο Internet). Αν δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε γεννήτρια μπορούμε να συνεχίσουμε με μουσική πλούσια σε χαμηλές συχνότητες αλλά η διαδικασία θα είναι πιο δύσκολη. Η μέθοδος αυτή δεν είναι κατάλληλη για την εύρεση φάσης σε υψηλότερες συχνότητες, οπότε θα παραμείνουμε στις πολύ χαμηλές.

 • Συνδέουμε την πηγή της μουσικής ή την γεννήτρια συχνοτήτων στην είσοδο του συστήματος μας ώστε να οδηγεί τα ηχεία μας και το subwoofer ταυτόχρονα.
 • Επιλέγουμε ένα κομμάτι που γνωρίζουμε ή βάζουμε στη γεννήτρια την ενδιάμεση συχνότητα crossover. Δηλαδή αν έχουμε επιλέξει το subwoofer μας να αναπαράγει κάτω από τους 80 κύκλους και το ηχείο μας πάνω από τους 100(συχνά αφήνουμε αυτό το «κενό» για να διορθώσουμε κάποια έξαρση στις συγκεκριμένες συχνότητες), τότε η ενδιάμεση συχνότητα είναι οι 90 κύκλοι. Αυτή η συχνότητα έχει τη μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπαράγεται στην ίδια ένταση τόσο από το ηχείο μας όσο και από το subwoofer.
 • Ρυθμίζουμε την ένταση του ήχου στο επίπεδο που νιώθουμε άνετα.
 • Ακούμε προσεκτικά από τη θέση ακρόασης.
 • Αναστρέφουμε την πολικότητα του subwoofer από το σχετικό διακόπτη στην πλάτη του αν είναι ενεργό, ή συνδέουμε την πολικότητα στα καλώδια ανάποδα αν είναι παθητικό.
 • Ακούμε προσεκτικά από τη θέση ακρόασης. Αν η ένταση στη συχνότητα που μας ενδιαφέρει έχει αυξηθεί, συνεχίζουμε με αυτή τη ρύθμιση.
 • Μετακινούμε το subwoofer πιο κοντά μας ή πιο μακριά μας σε διαβαθμίσεις του μισού μέτρου και ακούμε προσεκτικά από τη θέση ακρόασης για να εντοπίσουμε τη θέση που η συχνότητα που μας ενδιαφέρει ακούγεται πιο δυνατά. Η θέση αυτή είναι περισσότερο σωστή φασικά.
 • Εναλλακτικά τοποθετούμε το subwoofer στο σημείο που ακούμε μουσική. Θα χρειαστούμε ένα τραπέζι στιβαρό για το σκοπό αυτό, ώστε να το φέρουμε στο ύψος των αυτιών μας. Στη συνέχεια ακούμε προσεκτικά βάζοντας το κεφάλι μας σε όλες τις πιθανές θέσεις τοποθέτησης του subwoofer. Η θέση που ακούγεται πιο πλούσια είναι η ιδανική θέση τοποθέτησης του subwoofer για το καλύτερο φασικό ταίριασμα.
 • Δοκιμάζουμε το αποτέλεσμα με μουσική. Οι χαμηλές συχνότητες πρέπει να ακούγονται σημαντικά πιο γεμάτες.
 • Απολαμβάνουμε το σύστημα μας.
απόκριση συχνότητας και ρύθμιση φάσης

Ακουστική μέθοδος :

Για την εφαρμογή της ακουστικής μεθόδου χρειάζεται μια γεννήτρια συχνοτήτων (ημιτονοειδών). Η γεννήτρια συχνοτήτων μπορεί να είναι το κινητό μας, ένα laptop με την ανάλογη εφαρμογή ή κάποιος εξειδικευμένος εξοπλισμός.

 • Συνδέουμε τη γεννήτρια συχνοτήτων στην είσοδο του συστήματος μας.
 • Επιλέγουμε στη γεννήτρια την ενδιάμεση συχνότητα crossover. Δηλαδή αν έχουμε επιλέξει το subwoofer μας να αναπαράγει κάτω από τους 80 κύκλους και το ηχείο μας πάνω από τους 100(συχνά αφήνουμε αυτό το «κενό» για να διορθώσουμε κάποια έξαρση στις συγκεκριμένες συχνότητες), τότε η ενδιάμεση συχνότητα είναι οι 90 κύκλοι. Αυτή η συχνότητα έχει τη μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπαράγεται στην ίδια ένταση τόσο από το ηχείο μας όσο και από το subwoofer.
 • Ρυθμίζουμε την ένταση του ήχου στο επίπεδο που νιώθουμε άνετα
 • Δοκιμάζουμε την αναστροφή φάσης στο dsp (phase reverse) και αποφασίζουμε ποια επιλογή ακούγεται δυνατότερα. Η επιλογή που ακούγεται δυνατότερα είναι περισσότερο συμφασική. Θα συνεχίσουμε με αυτή.
 • Ελέγχουμε τη φυσική απόσταση των μεγαφώνων του συστήματος μας (όσα μεγάφωνα αναπαράγουν χαμηλές συχνότητες, δηλαδή woofer / subwoofer). Ξεκινάμε από τα μεγάφωνα subwoofer σε περίπτωση που είναι περισσότερα από ένα. Μετράμε την απόσταση των μεγαφώνων από τη θέση ακρόασης και προσθέτουμε delay σε cm/m για λόγους ευκολίας αν το προσφέρει η συσκευή dsp. Αν όχι συνεχίζουμε με millisecond (θα χρειαστεί μαθηματικός υπολογισμός της απόστασης σε ms). Τα μεγάφωνα που θα χρειαστούν delay είναι τα κοντινότερα σε εμάς. Θα προσθέσουμε σε delay, τη διαφορά της απόστασης του ενός μεγαφώνου με το άλλο σε σχέση με τη θέση ακρόασης προκειμένου να καθυστερήσουμε το πιο κοντινό και ο ήχος τους να φτάσει ταυτόχρονα σε εμάς.
 • Συνεχίζουμε προσθέτοντας delay και στα woofer του συστήματος (που συνήθως ανήκουν στα ηχεία – δορυφόρους) το μοναδικό μεγάφωνο στο σύστημα που δεν θα πρέπει να έχει delay στο τέλος της διαδικασίας είναι το πιο μακρινό από τη θέση ακρόασης.
 • Ο ήχος που έχουμε επιλέξει στη γεννήτρια πρέπει φυσιολογικά να ακούγεται ακόμα πιο δυνατά μετά τις τελευταίες ρυθμίσεις. Επιβεβαιώνουμε την ορθότητα των ρυθμίσεων επιλέγοντας phase reverse ξανά. Με την φάση αντίστροφα ο ήχος πρέπει να γίνεται ελάχιστος.
 • Εάν θέλουμε περισσότερη ακρίβεια μπορούμε να δοκιμάσουμε τη διαδικασία και με κάποια κοντινή συχνότητα στη γεννήτρια (πχ 96hz) και να δοκιμάσουμε ξανά να μεταβάλουμε ελαφρώς τις τιμές delay για να διαπιστώσουμε αν σε κάποια κοντινή τιμή ακούγεται ο ήχος της γεννήτριας μας δυνατότερα.
 • Δοκιμάζουμε το αποτέλεσμα με μουσική. Οι χαμηλές συχνότητες πρέπει να ακούγονται σημαντικά πιο γεμάτες.
 • Απολαμβάνουμε το σύστημα μας
real time analyzer για ρύθμιση φάσης

Μέθοδος RTA

Για την εφαρμογή της μεθόδου rta χρειάζεται να έχουμε κάποιον αναλυτή rta (real time analyzer) σε συσκευή (hardware) ή σε λογισμικό που θα λειτουργήσουμε με κάποια κάρτα ήχου από το laptop μας. Επίσης θα χρειαστούμε ένα μικρόφωνο μετρήσεων και τη βάση του. Για καλύτερα αποτελέσματα προτιμήστε κάποιο καλιμπραρισμένο μικρόφωνο, εξειδικευμένο για αυτή τη χρήση. Όπως και στις προηγούμενες μεθόδους χρειαζόμαστε κάποια πηγή ήχου που μπορεί να είναι γεννήτρια συχνοτήτων ή κατά προτίμηση γεννήτρια pink noise.

Ο «ροζ θόρυβος» είναι θόρυβος λογαριθμικά κατανεμημένος και κάθε οκτάβα του έχει το ίδιο ποσό ενέργειας.

Πολλές εφαρμογές ή συσκευές rta περιλαμβάνουν γεννήτρια pink noise για λόγους διευκόλυνσης.

 • Συνδέουμε τη γεννήτρια pink noise στην είσοδο του συστήματος μας.
 • Συνδέουμε το καλιμπραρισμένο μικρόφωνο στην είσοδο του αναλυτή rta.
 • Ρυθμίζουμε την ένταση του «ροζ θορύβου» ώστε να νιώθουμε άνετα.
 • Τοποθετούμε το μικρόφωνο με τη βάση του στη θέση ακρόασης όσο πιο κοντά στο πάτωμα μπορούμε (χωρίς να αγγίζει στο πάτωμα ή κάπου αλλού όμως).
 • Ρυθμίζουμε την ευαισθησία του αναλυτή rta έτσι ώστε οι ενδείξεις να βρίσκονται περίπου στο μέσο της οθόνης στις συχνότητες που μας ενδιαφέρει (χαμηλές).
 • Δοκιμάζουμε να αντιστρέψουμε την πολικότητα του subwoofer και παρατηρούμε στην οθόνη μας τι συμβαίνει στην συχνότητα crossover. Αν έχουμε αύξηση απόκρισης συνεχίζουμε με αυτήν τη ρύθμιση.
 • Ελέγχουμε τη φυσική απόσταση των μεγαφώνων του συστήματος μας (όσα μεγάφωνα αναπαράγουν χαμηλές συχνότητες, δηλαδή woofer / subwoofer). Ξεκινάμε από τα μεγάφωνα subwoofer σε περίπτωση που είναι περισσότερα από ένα. Μετράμε την απόσταση των μεγαφώνων από τη θέση ακρόασης και προσθέτουμε delay σε cm/m για λόγους ευκολίας αν το προσφέρει η συσκευή dsp. Αν όχι συνεχίζουμε με millisecond (θα χρειαστεί μαθηματικός υπολογισμός της απόστασης σε ms). Τα μεγάφωνα που θα χρειαστούν delay είναι τα κοντινότερα σε εμάς. Θα προσθέσουμε σε delay, τη διαφορά της απόστασης του ενός μεγαφώνου με το άλλο σε σχέση με τη θέση ακρόασης προκειμένου να καθυστερήσουμε το πιο κοντινό και ο ήχος τους να φτάσει ταυτόχρονα σε εμάς.
 • Αν οι πιθανές θέσεις ακρόασης είναι περισσότερες από μία τότε επιλέγουμε το μέσο όρο τους για να μετρήσουμε τις αποστάσεις, που το πιθανότερο βρίσκεται στο κέντρο τους. Αν έχουμε πολλές ζώνες σε ένα σύστημα τότε χρησιμοποιούμε την κεντρική ζώνη ως αναφοράς και προσθέτουμε delay στα μεγάφωνα που απαρτίζουν τις υπόλοιπες, ανάλογα με τη μέση θέση ακρόασης της κάθε μιας.
 • Συνεχίζουμε προσθέτοντας delay και στα woofer του συστήματος (που συνήθως ανήκουν στα ηχεία – δορυφόρους) το μοναδικό μεγάφωνο στο σύστημα που δεν θα πρέπει να έχει delay στο τέλος της διαδικασίας είναι το πιο μακρινό από τη θέση ακρόασης.
 • Στην οθόνη του rta μας θα πρέπει λογικά να παρατηρούμε αύξηση στη συχνότητα crossover. Επιβεβαιώνουμε την ορθότητα των ρυθμίσεων επιλέγοντας phase reverse ξανά στο/στα subwoofer μας. Με την φάση αντίστροφα ο ήχος πρέπει να γίνεται ελάχιστος όπως και η ένδειξη στην οθόνη.
 • Για μεγαλύτερη ακρίβεια μπορούμε να δοκιμάσουμε να αυξήσουμε ή να αφαιρέσουμε λίγο delay από τα μεγάφωνα μας διαδοχικά, παρατηρώντας τις ενδείξεις στο rta. Η ρύθμιση που φέρνει τη μεγαλύτερη αύξηση στη συχνότητα crossover και γύρω από αυτή, είναι αυτή που θα πρέπει να κρατήσουμε.
 • Δοκιμάζουμε το αποτέλεσμα με μουσική. Οι χαμηλές συχνότητες πρέπει να ακούγονται σημαντικά πιο γεμάτες.
 • Απολαμβάνουμε το σύστημα μας
ρύθμιση φάσης με smaart

Χρήση προηγμένου λογισμικού

Ως προηγμένο λογισμικό ορίζουμε εφαρμογές μετρήσεων ηχητικών συστημάτων με τη βοήθεια υπολογιστή. Τέτοιες εφαρμογές είναι το Smaart, sonar works, rew, sys tune και άλλα. Οι εφαρμογές αυτές έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν άμεσα την είσοδο του καλιμπραρισμένου μικροφώνου με την είσοδο της μουσικής ή της γεννήτριας ήχου και να απεικονίζουν αναλυτικά αποτελέσματα στην οθόνη του υπολογιστή ώστε να μας διευκολύνουν με τις ρυθμίσεις.

Με τη χρήση τέτοιου λογισμικού μπορούμε να διορθώσουμε τη φασική απόκριση του συστήματος μας σε οποιαδήποτε συχνότητα μας ενδιαφέρει, ακόμα και τις πιο υψηλές.

 Για τη χρήση αυτής της μεθόδου χρειαζόμαστε υπολογιστή με εγκατεστημένη την εφαρμογή μετρήσεων, καλιμπραρισμένο μικρόφωνο, κονσόλα ήχου με usb (για σύνδεση με υπολογιστή) ή κάρτα ήχου με phantom power για την τροφοδοσία του μικροφώνου. Επίσης χρειαζόμαστε βάση μικροφώνου και το manual της εφαρμογής που εγκαταστήσαμε ώστε να μας βοηθήσει στη χρήση της εφαρμογής.

 • Αναπαράγουμε μουσική στην είσοδο της πηγής της εφαρμογής μας
 • Τοποθετούμε το καλιμπραρισμένο μικρόφωνο σε απόσταση περίπου 1 μέτρο από το ένα ηχείο μας και το subwoofer που θα ρυθμίσουμε και απενεργοποιούμε τα υπόλοιπα ηχεία. Η μουσική που ακούγεται από τα ηχεία περνάει μέσα από το μικρόφωνο στην δεύτερη είσοδο της εφαρμογής μας που χρησιμοποιείται για σύγκριση του σήματος. Συνήθως η μια είσοδος της εφαρμογής είναι το αριστερό κανάλι της κονσόλας μας και η δεύτερη είναι το δεξιό. Ρυθμίζουμε το panning της κοσνόλας μας έτσι ώστε να κατευθύνουμε τα σήματα μας στη σωστή είσοδο.
 • Ρυθμίζουμε τις στάθμες των δύο είσοδων από την κονσόλα μας ωστε η εφαρμογή μας να λαμβάνει ίσο επίπεδο στάθμης τόσο από την πηγή όσο και από το μικρόφωνο.
 • Στην απεικόνιση της εφαρμογής μας μπορούμε να δούμε την απόκριση συχνότητας του συστήματος μας και την απόκριση της φάσης. Ρυθμίζουμε την εξομάλυνση της απεικόνισης ώστε να είναι ευανάγνωστη.
 • Στοχεύουμε να πετύχουμε απόκριση όσο πιο ευθύγραμμη και ομαλή γίνεται. Για τη ρύθμιση της φάσης του subwoofer εστιάζουμε στη συχνότητα crossover που έχουμε επιλέξει. Προσθέτουμε delay από τον επεξεργαστή των ηχείων μας στο ηχείο που βρίσκεται πιο κοντά μας ανανεώνοντας το tracking delay του καλιμπραρισμένου μικροφώνου μας για κάθε νέα ρύθμιση. Παρατηρούμε τη νέα απεικόνιση φάσης του συστήματος και συνεχίζουμε μέχρι να πετύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα.
 • Σε περίπτωση που έχουμε ένα subwoofer και 2 δορυφόρους, μπορούμε να επαναλάβουμε τη διαδικασία με το δεύτερο δορυφόρο και να χρησιμοποιήσουμε τη μέση τιμή delay που προέκυψε από τη διαδικασία για το αριστερό και το δεξί δορυφόρο. Για βέλτιστα αποτελέσματα σχετικά με τη φάση, θα χρειαστεί συμμετρική τοποθέτηση του subwoofer, δηλαδή να βρίσκεται σε ίση απόσταση τόσο από τον δεξί, όσο και από τον αριστερό δορυφόρο.
 • Σε περίπτωση που έχουμε δύο subwoofer και δύο δορυφόρους, επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία για τα υπόλοιπα δύο ηχεία και διατηρούμε διαφορετικές ρυθμίσεις για το αριστερό και το δεξιό μέρος του συστήματος μας.
 • Δοκιμάζουμε το αποτέλεσμα με μουσική. Οι χαμηλές συχνότητες πρέπει να ακούγονται σημαντικά πιο γεμάτες.
 • Απολαμβάνουμε το σύστημα μας
απεικόνιση χρονισμού για ρύθμιση φάσης

Είναι η ρύθμιση φάσης μια ολοκληρωμένη λύση για καλές χαμηλές συχνότητες;

Έχοντας ολοκληρώσει κάποια απο τις παραπάνω διαδικασίες θα διαπιστώσετε μικρές ή μεγάλες αλλαγές στην απόκριση του συστήματος σας. Ωστόσο οι αλλαγές αυτές θα δημιουργήσουν την αναγκη να προσαρμόσετε εκ νέου τις ρυθμίσεις στάθμης και τις ρυθμίσεις equalizer που προυπήρχαν. Επίσης πρέπει να λάβετε υπόψιν τη συμπεριφορά του χώρου και τις αποστάσεις των επιφανειών(τοίχων;) από τα ηχεία σας αν θέλετε να αξιοποιήσετε το σύστημά σας στο έπακρο.

Μοιραστείτε το άρθρο στα Social

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Εγγραφείτε στο newsletter μας